Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej

Droga do poznania Boga

Religia jest przedmiotem nauczanym obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Treści poruszane podczas katechezy na różnych etapach edukacji zdecydowanie się od siebie różnią, historię Kościoła i życiorysy świętych poznaje się dopiero w szkole średniej, a naukę religii rozpoczyna się raczej od bardziej ogólnych tematów, łatwiejszych do zrozumienia dla małych dzieci, które dopiero co poznają pierwsze litery i działania matematyczne. Siostry, księża i katecheci prowadzący zajęcia z religii dla małych dzieci powinny przede wszystkim zapoznać uczniów z podstawowymi prawdami wiary, a także nauczyć je, jak rozpoznawać Boga w świecie wokół. W realizacji tego zadania może okazać się pomocny Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej. Publikacja ta w pełni uwzględnia możliwości poznawcze dzieci siedmio- i ośmioletnich i stopniowo zapoznaje je z materią przedmiotu. Z tego też powodu Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej należy do podręczników najczęściej wybieranych przez katechetów z całej Polski.

Cele nauczania

Pierwsza klasa ma stanowić jedynie pewne wprowadzenie dla treści, które dzieci poznają na religii w późniejszych latach. Nie oznacza to jednak, że na lekcjach dla najmłodszych nie porusza się żadnych ważnych, merytorycznych tematów. Wręcz przeciwnie, w podstawie programowej, którą opracowała i zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, jasno określono, jakie cele powinny zostać zrealizowane w pierwszej klasie szkoły podstawowej. TaniaKsiążka – Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej pomaga uczniom m.in. w poznaniu:

  • Dziesięciu Przykazań Bożych i zrozumieniu ich znaczenia w życiu człowieka
  • sposobów modlitwy i uczestniczenia w liturgii mszy świętej
  • poszczególnych wydarzeń liturgicznych w ciągu całego roku 
  • śladów Pana Boga w otaczającym świecie
  • ogólnych zarysów historii Zbawienia
  • wybranych wydarzeń z historii Zbawienia odnoszących się do życia młodych ludzi.

Publikacja przyjazna dzieciom

Katecheci chętnie wybierają Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, ponieważ, jak często podkreślają, ich zdaniem jest podręcznik, który zachęca uczniów do zdobywania wiedzy. Atrakcyjna szata graficzna i kolorowe ilustracje z całą pewnością przykują uwagę i spodobają się dzieciom. Również przejrzysty układ podręcznika i logiczne uporządkowanie w nim treści zachęca do nauki i realizowania kolejnych tematów. Z kolei zadania plastyczne umieszczone w konkretnych rozdziałach pomagają uczniom w rozwijaniu innych umiejętności, niekoniecznie związanych z nauką religii.

Edukacja zdjęcie freepik - pl.freepik.com