Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej

Droga do poznania Boga

Religia jest przedmiotem nauczanym obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Treści poruszane podczas katechezy na różnych etapach edukacji zdecydowanie się od siebie różnią, historię Kościoła i życiorysy świętych poznaje się dopiero w szkole średniej, a naukę religii rozpoczyna się raczej od bardziej ogólnych tematów, łatwiejszych do zrozumienia dla małych dzieci, które dopiero co poznają pierwsze litery i działania matematyczne. Siostry, księża i katecheci prowadzący zajęcia z religii dla małych dzieci powinny przede wszystkim zapoznać uczniów z podstawowymi prawdami wiary, a także nauczyć je, jak rozpoznawać Boga w świecie wokół. W realizacji tego zadania może okazać się pomocny Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej. Publikacja ta w pełni uwzględnia możliwości poznawcze dzieci siedmio- i ośmioletnich i stopniowo zapoznaje je z materią przedmiotu. Z tego też powodu Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej należy do podręczników najczęściej wybieranych przez katechetów z całej Polski.

Cele nauczania

Pierwsza klasa ma stanowić jedynie pewne wprowadzenie dla treści, które dzieci poznają na religii w późniejszych latach. Nie oznacza to jednak, że na lekcjach dla najmłodszych nie porusza się żadnych ważnych, merytorycznych tematów. Wręcz przeciwnie, w podstawie programowej, którą opracowała i zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, jasno określono, jakie cele powinny zostać zrealizowane w pierwszej klasie szkoły podstawowej. TaniaKsiążka – Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej pomaga uczniom m.in. w poznaniu:

 • Dziesięciu Przykazań Bożych i zrozumieniu ich znaczenia w życiu człowieka
 • sposobów modlitwy i uczestniczenia w liturgii mszy świętej
 • poszczególnych wydarzeń liturgicznych w ciągu całego roku 
 • śladów Pana Boga w otaczającym świecie
 • ogólnych zarysów historii Zbawienia
 • wybranych wydarzeń z historii Zbawienia odnoszących się do życia młodych ludzi.

Publikacja przyjazna dzieciom

Katecheci chętnie wybierają Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej, ponieważ, jak często podkreślają, ich zdaniem jest podręcznik, który zachęca uczniów do zdobywania wiedzy. Atrakcyjna szata graficzna i kolorowe ilustracje z całą pewnością przykują uwagę i spodobają się dzieciom. Również przejrzysty układ podręcznika i logiczne uporządkowanie w nim treści zachęca do nauki i realizowania kolejnych tematów. Z kolei zadania plastyczne umieszczone w konkretnych rozdziałach pomagają uczniom w rozwijaniu innych umiejętności, niekoniecznie związanych z nauką religii.

Edukacja zdjęcie freepik - pl.freepik.com

Informatyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy

Narzędzie nowoczesnego człowieka

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na rynku pracy bez podstawowej chociaż znajomości obsługi komputera i najpopularniejszych programów takich jak na przykład arkusz kalkulacyjny czy edytor tekstu. Z tego powodu tak ważne jest, by szkoła przygotowała swoich absolwentów do pracy z nowoczesnymi narzędziami, bez których trudno poradzić sobie w życiu. Oprócz nauki korzystania z gotowych aplikacji zadaniem szkoły jest również zachęcanie uczniów do kreatywnego myślenia i poznawania języków programowania, tak aby młodzi ludzie w przyszłości mogli tworzyć zupełnie nowe rozwiązania przydatne w wielu dziedzinach życia, takich jak medycyna, transport czy logistyka. Nie da się jednak napisać żadnego programu czy kodu bez podstawowej znajomości zasad rządzących światem informatyki. Właśnie dlatego tak kluczowy wydaje się wybór podręcznika w szkole średniej i na wcześniejszych etapach edukacji. Informatyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy jest pozycją, która spełnia wszystkie wymienione powyżej wymagania, a ponadto inspiruje uczniów do pracy własnej i samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

Ciekawy dobór tematów

Informatyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy to publikacja przeznaczona do wykorzystywania w klasie drugiej szkoły średniej, a więc i w liceum, i w technikum. Zgodnie z wymogami najnowszej podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, książka ta skupia się przede wszystkim na wykształceniu w uczniach umiejętności analitycznego myślenia. Większość zagadnień zaprezentowanych w podręczniku zaprezentowanych jest według następującego modelu:

 • samodzielna analiza problemu
 • przedstawienie teorii danego zagadnienia, także na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
 • rozwiązywanie krok po kroku ćwiczeń z wykorzystaniem zaprezentowanej wcześniej teorii
 • zachęta do samodzielnego wykonania ćwiczeń
 • podsumowanie zagadnień zaprezentowanych w danym temacie/rozdziale oraz pytania i ćwiczenia powtórzeniowe.

Programowanie przede wszystkim

Jak już wspomniano wcześniej, programowanie stanowi przyszłość IT, dlatego tak istotne jest, by zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy w tej dziedzinie już na etapie szkoły średniej. Istnieją dziesiątki, jeśli nie setki języków programowania, dlatego nie sposób opanować je wszystkie. Autorzy podręcznika www.taniaksiazka.pl Informatyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy proponują uczniom rozpoczęcia swojej przygody z programowaniem od dwóch języków – Pythona i C++.

Edukacja zdjęcie freepik - pl.freepik.com

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Dobry wybór

Religia należy do grupy nieobowiązkowych przedmiotów szkolnych, co oznacza, że uczestnictwo w zajęciach jest w pełni dobrowolne i zależy jedynie od decyzji dzieci i rodziców. Fakt, że jest to przedmiot fakultatywny nie wiąże się jednak z tym, że można go prowadzić w zupełnie dowolny sposób. Zasady nauczania religii, podobnie jak reguły dotyczące wykładu z biologii, chemii, matematyki czy fizyki, zostały jasno określone w podstawie programowej, którą musiało zaakceptować Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również podręczniki do nauczania tego przedmiotu musiały uzyskać pozytywną opinię. Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele pozycji przeznaczonych do pracy podczas katechezy, warto jednak wybrać najlepszą z nich, by lekcje były z jednej strony merytoryczne, z drugiej zaś przyjemne i rozwijające dla uczniów. Podręcznikiem, który pomoże w realizacji obydwu tych celów jest bez bez wątpienia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej (https://www.taniaksiazka.pl/szczesliwi-ktorzy-szukaja-prawdy-podrecznik-do-religii-dla-klasy-5-szkoly-podstawowej-elzbieta-kondrak-p-1386632.html).

Różnorodne treści

Tematy, które poruszane są podczas katechezy, muszą być dostosowane do wieku oraz możliwości poznawczych dzieci uczestniczących w zajęciach. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej został podzielony na aż sześćdziesiąt jednostek tematycznych pomagających w zwiększaniu świadomości religijnej u dzieci. Tematy z kolei autorzy uporządkowali w ramach większych rozdziałów, które zatytułowano w sposób następujący:

 • Rozdział I – Szukam prawdy
 • Rozdział II – Pismo Święte w życiu chrześcijanina
 • Rozdział III – Historia zbawienia: patriarchowie
 • Rozdział IV – Spotkanie z Jezusem w sakramentach: chrzest i Eucharystia
 • Rozdział V – Moja codzienność
 • Rozdział VI – Dzieje Kościoła
 • Rozdział VII – Przewodnicy w drodze do szczęścia
 • Rozdział VIII – Wydarzenia zbawcze.

Jak widać powyżej, zagadnienia, które poruszono w książce Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej dotyczą zarówno historii Kościoła, jak i modlitwy, etyki, moralności chrześcijańskiej czy codziennego życia młodego człowieka.

Formacja religijna i nie tylko

Zadaniem zajęć z religii jest przede wszystkim pomoc dziecku w odkrywaniu Boga i Jezusa w życiu codziennym. Umiejętności i wiadomości zdobywane podczas katechezy nie dotyczą jednak tylko liturgii. Dobrze poprowadzone lekcje religii powinny pomóc dziecku w rozwijaniu zdolności interdyscyplinarnych, takich jak rysunek, tworzenie i argumentowanie wypowiedzi czy praca zespołowa.

Edukacja zdjęcie freepik - pl.freepik.com