Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Dobry wybór

Religia należy do grupy nieobowiązkowych przedmiotów szkolnych, co oznacza, że uczestnictwo w zajęciach jest w pełni dobrowolne i zależy jedynie od decyzji dzieci i rodziców. Fakt, że jest to przedmiot fakultatywny nie wiąże się jednak z tym, że można go prowadzić w zupełnie dowolny sposób. Zasady nauczania religii, podobnie jak reguły dotyczące wykładu z biologii, chemii, matematyki czy fizyki, zostały jasno określone w podstawie programowej, którą musiało zaakceptować Ministerstwo Edukacji Narodowej. Również podręczniki do nauczania tego przedmiotu musiały uzyskać pozytywną opinię. Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele pozycji przeznaczonych do pracy podczas katechezy, warto jednak wybrać najlepszą z nich, by lekcje były z jednej strony merytoryczne, z drugiej zaś przyjemne i rozwijające dla uczniów. Podręcznikiem, który pomoże w realizacji obydwu tych celów jest bez bez wątpienia Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej (https://www.taniaksiazka.pl/szczesliwi-ktorzy-szukaja-prawdy-podrecznik-do-religii-dla-klasy-5-szkoly-podstawowej-elzbieta-kondrak-p-1386632.html).

Różnorodne treści

Tematy, które poruszane są podczas katechezy, muszą być dostosowane do wieku oraz możliwości poznawczych dzieci uczestniczących w zajęciach. Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej został podzielony na aż sześćdziesiąt jednostek tematycznych pomagających w zwiększaniu świadomości religijnej u dzieci. Tematy z kolei autorzy uporządkowali w ramach większych rozdziałów, które zatytułowano w sposób następujący:

  • Rozdział I – Szukam prawdy
  • Rozdział II – Pismo Święte w życiu chrześcijanina
  • Rozdział III – Historia zbawienia: patriarchowie
  • Rozdział IV – Spotkanie z Jezusem w sakramentach: chrzest i Eucharystia
  • Rozdział V – Moja codzienność
  • Rozdział VI – Dzieje Kościoła
  • Rozdział VII – Przewodnicy w drodze do szczęścia
  • Rozdział VIII – Wydarzenia zbawcze.

Jak widać powyżej, zagadnienia, które poruszono w książce Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy 5 szkoły podstawowej dotyczą zarówno historii Kościoła, jak i modlitwy, etyki, moralności chrześcijańskiej czy codziennego życia młodego człowieka.

Formacja religijna i nie tylko

Zadaniem zajęć z religii jest przede wszystkim pomoc dziecku w odkrywaniu Boga i Jezusa w życiu codziennym. Umiejętności i wiadomości zdobywane podczas katechezy nie dotyczą jednak tylko liturgii. Dobrze poprowadzone lekcje religii powinny pomóc dziecku w rozwijaniu zdolności interdyscyplinarnych, takich jak rysunek, tworzenie i argumentowanie wypowiedzi czy praca zespołowa.

Edukacja zdjęcie freepik - pl.freepik.com